Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 11, 2019

Wat doen wetenschappers nou precies als ze in hun laboratorium staan? Daar komen we achter in deze serie Lab Leven waarin we wekelijks een kijkje nemen in een lab van een van de Nederlandse universiteiten. Deze week zijn we in Groningen waar neurowetenschapper Jocelien Olivier ons laat kennismaken met haar onderzoek naar zwangere ratten....